Onze gegevens

Vet, Dijkman & Partners
Sneeuwbalstraat 66
1032 HB Amsterdam

Telefoon 020-6889978
Fax 020-4881972

E-mail info@nevedy.com

Ontwikkeling

Ontwikkeling bij VD&P staat voor de processen, die plaatsvinden tussen het moment dat een nieuw idee het daglicht ziet tot de uitvoering en realisatie van dat idee.
Ontwikkeling bestaat uit zaken als:

• Het concretiseren en uitwerken van het idee tot een project.
• Het presenteren van het project aan belanghebbenden en derden.
• Het maken en uitvoeren van een communicatieplan.
• Het organiseren en begeleiden van structureel overleg tussen betrokken
  partijen.
• Project coördinatie
• Implementatie

Voorbeelden van ontwikkelde projecten zijn o.a.:

• Een drietal bedrijvencentra voor nieuwe ondernemers.
• Pilot projecten voor gescheiden afvalinzameling en recycling.
• Een sloop/nieuwbouwproject in Haarlem.
• Deconcentratie van woonwagenkampen in verschillende gemeentes.
• Organisatie en begeleiding van bewonersparticipatie voor woningcorporaties.
• Ontwikkeling en realisatie van verschillende kinderopvang voorzieningen.
• Ontwikkeling van reïntegratie voorzieningen.

Sinds juni 2007 is ons team versterkt met een specialist op het terrein van onder meer stadsvernieuwing, bewoners organisatie en begeleiding van specifieke doelgroepen.
Zijn brede ervaring en deskundigheid maken hem inzetbaar op die terreinen, waar sociale cohesie, stadsontwikkeling, maatschappelijke integratie en emancipatie elkaar raken.

Samen met woningcorporaties, gemeente en bewonersorganisaties werken aan de ontwikkeling van prachtwijken.
Het voorkomen of opheffen van fricties tussen alle partijen is essentieel voor het slagen van een dergelijk proces.
Onze ervaring met o.a. de ontwikkeling van het Thorbeckekwartier in Haarlem, de uitvoering van de deconcentratie van woonwagenkampen en verschillende projecten in Haarlem Noord staan garant voor een aanpak, waarbij problemen voorkomen worden informatie en communicatie de voorwaarden scheppen voor een goede voortgang.